Idrettsmerke

Idrettsmerket-web

Å ta idrettsmerket er ein fin måte å halde seg i form på. Krava varierer i dei ulike aldersgruppene, dei er satt såpass høgt at dei fleste må trene for å klare dei. Sjå http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/idrettsmerket.aspx for utfyllande informasjon.

Føyk arrangerer årsvisst idrettsmerketaking og registrerer resultata.

Idrettsmerkeresultat i Føyk 2016  

Desse 4 tok merket:

• Åshild Hesjedal
• Bodil Svoldal Nakkerud
• Geir Olav Guddal
• Grete Børve

Idrettsmerkeresultat i Føyk 2015  

Desse 4 tok merket:

• Olav Guddal
• Ragnhild Mjelde Tveit
• Geir Olav Guddal
• Grete Børve

Idrettsmerkeresultat i Føyk 2014    Idrettsmerket-web

Desse 10 tok merket:

• Ragnhild Mjelde Tveit
• Anve Tveit
• Olav Guddal
• Geir Olav Guddal
• Åshild Hesjedal
• Grete Kvile Børve
• Hanne Tjoflot
• Stine S. Johanessen
• Haldor Espe
• Hildegunn Espe

Idrettsmerkeresultat i Føyk 2013   

Desse tok merket:
• Olav Guddal
• Åshild Hesjedal
• Bodil Svoldal Nakkerud
• Sindre Hesjedal
• Amy Henrickson
• Ragnhild Mjelde Tveit
• Gunnbjørg Midtbø
• Joachim Jæger Hansen
• Elin Sandstå Røynstrand