Jolatre ved Grannatun

Fleire har kanskje sett grøfte som er gravd frå Grannatun og nordover. Me hadde lyst å lysa opp den mørke førjulstide med å setja opp eit jolatre ved Grannatun. Me har fått løyve av Grannatun til å ta straum derifrå. Jolatre får me hjå Sjur E. Børve eller Arne Sandstå. No er kabel lagt til enden av grøfte, men me skulle gjerne hatt ein liten kumme der for å beskytta straumkontakt etc.

grannatun

Er det nokon som har ein kumme eller eit betongrøyr liggande som dei ikkje skal bruka ? Kan ha ein diameter på mellom 30 og 50 cm. Kanskje ca 30-40 cm  høg (ev. betongrøyr som kan kappast til rett lengde)

Ta kontakt med Anve Tveit dersom de har noko liggjande ! Me satsar på å tenna ljoset på 1. sundag i Advent.

 

Me oppfordrar og medlemmer frå Espekrinsen å setja opp eit joletre ved Espe Grendahus dersom de ynskjer det !

Grannabryggjo

Oppmålingsforretning i Markastå.

Statens Vegvesen Region Vest har varsla om at det skal haldast oppmålingsforretning på Gnr 80, Brn 5 i Markastå.

Det skal fastsetjast grenser for frådeling av areal til Grannabryggjo på Sekse. Alle med nabogrenser til eigedomen og  Statens Vegvesen var innkalt.

Dei som møtte var : Magne Eivind Moe frå Ullensvang Herad og Karl Arvid Andersen frå Grannabryggjo.

Landmålar Bente Elin Hereid var oppmerkingsansvarleg for posisjonering av nye eigedomsgrenser.grannabryggjoBente Elin Hereid og Magne Eivind Moe med GPS posisjonering av grenser.      Foto K.A.Andersen

Grannabryggjo har fått tilsendt detaljert avtale frå Statens vegvesen om levering av steinmassar frå Deildo. Denne er underteikna av Grannabryggjo og returnert Statens Vegvesen . Terje Nesse i Statens Vegvesen reknar med at levering av massar med lekter til Grannabryggjo ville foregå til ut November. Han har og forsikra oss om at dei ikkje reiser herfra før arbeidet med fylling er ferdig.

Lekteren har ikkje vore i drift denne veka. Me reknar med å verta informert om, når vidare transport kjem i gang att.

For Grannabryggjo

Karl Arvid Andersen

Jordnære verdiar og sprelske scenestunt

 

«4H står for veldig flotte og jordnære verdiar og byr på kvalitetsaktivitetar i eit samfunn med mykje fjas.»

Tekst og foto: Johannes H. Sekse

Meir treffande kunne ingen ha sagt det, enn klubbrådgjevar Mari Lid i Rossavarden 4H, då ho saman med Rannveig Børve og Torleiv Kvalnes delte ut heider og ære til dei flinke medlemmene i klubben sundag kveld.

IAG-nett sin utsende var også til stades på haustfesten i Grannatun. Dei aktive medlemmene i Rossavarden 4H er imponerande gode både på oppgåveløysing, lagsarbeid og som aktørar på scena.

Alle medlemmene fekk godkjent oppgåvene sine. Som vanleg på haustfestane i 4H, kunne foreldre og andre interesserte studera ustillingane ein times tid før sjølve festen starta.

Alle imponerte

Det ligg mykje arbeid bak kvar einaste oppgåve. Og alle imponerte. Her var alt frå styrearbeid og fotball til bruk av motorsag, friluftsliv, jakt, husdyr, baking og – fridykking.

Dei aktive ungdomane imponerte ikkje mindre då dei slo seg laus i eit knippe med friske revyprega småsketsjar frå scena.

Scenestunt

Me vil påstå at dei låg godt over snittet av det me har sett på slike festar før. Med inderleg innleving, kostymar og parykkar – og gode poeng som til dels var henta frå kvardagen i lokalmiljøet –  fekk dei fram både smil og latter.

Mat og åresal

Kvelden slutta av med matøkt og åresal. Og etter at dei fleste av dei flotte gevinstane hamna på til dels få hender, kunne IAG-nett sin utsende triumferande retta opp åra då den bugnande hovudgevinsten vart trekt til slutt. Ei imponerande frukt- og sjokoladekorg.

Rekruttering og marknadsføring

Festen og ungdomane hadde fortent langt fleire frammøtte. Og etter det underteikna forstår, kjem dei til å prioritera både rekruttering av nye medlemmer neste sesong og meir marknadsføring av både aktivitetane i klubben gjennom året og i samband med haustfesten neste år.

 

Her kjem ei rekkje med bilete frå den flotte festen:

.

Syngja kunne dei og: Frå venstre: Torgeir Røynstrand, Magne Eimind Kvalnes, Hallstein Hesjedal, Trond Ivar Steine Børve, Anja Hesjedal, Elina Eide, Hedda Ø. Espe, Hedda GJerde Tyssebotn og Åsveig Steine Børve. Ein del medlemmer kunn diverre ikkje møta.
Syngja kunne dei og: Frå venstre: Torgeir Røynstrand, Magne Eimind Kvalnes, Hallstein Hesjedal, Trond Ivar Steine Børve, Anja Hesjedal, Elina Eide, Hedda Ø. Espe, Hedda GJerde Tyssebotn og Åsveig Steine Børve. Ein del medlemmer kunne diverre ikkje møta.
Nestleiar Oda Kristin Tjoflot spelte til songen.
Nestleiar Oda Kristin Tjoflot spelte til songen.
Marit Lid rosa ungdomane for godt arbeid.
Mari Lid rosa ungdomane for godt arbeid.
Mat må til! Og her var mykje godt.
Mat må til! Og her var mykje godt.
Styreleiar Åsveig Steine Børve ynskte velkomne og informerte.
Styreleiar Åsveig Steine Børve ynskte velkomne og informerte.
Oda Kristin Tjoflot har hatt friluftsliv som oppgåve.
Oda Kristin Tjoflot har hatt friluftsliv som oppgåve.
Trond Ivar Steine Børve hadde valt fridykking som oppgåve. Ein spenstig hobby.
Trond Ivar Steine Børve hadde valt fridykking som oppgåve. Ein spenstig hobby.
Utsnitt av oppgåva til Hedda Ø. Espe, som også er sekretær i klubbstyret.
Utsnitt av oppgåva til Hedda Ø. Espe, som også er sekretær i klubbstyret.
Eit bilete frå oppgåvehheftet til Hedda Gjerde Tyssebotn . "Meg og Finn".
Eit bilete frå oppgåvehheftet til Hedda Gjerde Tyssebotn . «Meg og Finn».
Magne Eimind Kvalnes, alias "Kjell Kjellen Bigset " på båten mellom Børve og Lofthus. Passasjerar er Trond Ivar Steine Børve, Oda Kristin Tjoflot og Torgeir Røynstrand.
Magne Eimind Kvalnes, alias «Kjell Kjellen Bigset » på båten mellom Børve og Lofthus. Passasjerar er Trond Ivar Steine Børve, Oda Kristin Tjoflot og Torgeir Røynstrand.
Hedda Ø.Espse, Anja Hesjedal og Elina Eide .
Hedda Ø.Espse, Anja Hesjedal og Elina Eide .
Torgeir Røynstrand og Hallstein Hesjedal i fugladansen.
Torgeir Røynstrand og Hallstein Hesjedal i fugladansen.
Imponerande mimikk og parodi frå Hedda Gjerde Tyssebotn.
Imponerande mimikk og parodi frå Hedda Gjerde Tyssebotn.
Anja Hesjedal, Elina Eide og Hedda Gjerde Tyssebotn var som dei andre, heilt frie for sceneskrekk.
Anja Hesjedal, Elina Eide og Hedda Gjerde Tyssebotn var som dei andre, heilt frie for sceneskrekk.
Oda Kristin Tjoflot var ein glimrande konferansier med ein svært smittande latter.
Oda Kristin Tjoflot var ein glimrande konferansier med ein svært smittande latter.
Hedda GJerde Tyssebotn, Hallstein Hesjedal og Torgeir Røynstrand i aksjon.
Hedda GJerde Tyssebotn, Hallstein Hesjedal og Torgeir Røynstrand i aksjon.
Åsveig Steine Børve som tryllekunstnar.
Åsveig Steine Børve som tryllekunstnar.
Elina Eide og Anja Hesjedal i ein blonde-"sketsj".
Elina Eide og Anja Hesjedal i ein blonde-«sketsj».
God stemning i salen, sjølv om festen hadde fortent langt fleire.
God stemning i salen, sjølv om festen hadde fortent langt fleire. Måleria til Kari Vivelid er ei fantastisk råme kring alle arrangement i denne salen. Det ein har elles motivet sitt frå Rossavarden, som klubben er oppkalla etter.

 

Føyk mot Odda i ligacupfinale

foykLaurdag spelar Føyk mot Odda  i «finalen» i Terje Storhaug ligaen. Dersom Føyk vinn kampen, vinn dei også serien. Dei fortener ein kjempestor heigajeng. Kampen går klokka 11.00 på Odda stadion.

 

Logoen til Føyk er teikna av Hans J. Sekse.
Logoen til Føyk er teikna av Hans J. Sekse.

Laget har bestått av Karl Magnus Andersen,  Øyvind Andersen,  Jon Arne Sekse,  Magnus Steigedal,  Olav Eirik Børve,  Eirk Børve,  Jon Aslak Herstad, Bård Steven Vedvik, Runar Lutro  og Eirik Lutro.

Draktene er raud-kvite, nett som eit anna kjent lag her i vest (red.anm.)

Ligaen har i år 10 lag og 194 spelarar.

 

TABELL – TERJE STORHAUG-LIGAEN 2016

  1. Sk Odda   35 – 5 i mål – 21 poeng
  2. Føyk Il.    27 – 10 mål – 19 poeng
  3. Tizir Tyssedal 19 – 8 mål – 18 poeng
  4. Il Harding 21 – 11 mål  –  12 poeng
  5. Fonna 17 – 22 mål – 10 poeng
  6. Nederlaget 21 – 16 mål – 9 poeng
  7. Il Solnut  15 – 18 mål – 6 poeng
  8. Ståvo 16 – 20 mål – 6 poeng
  9. Skare 10 – 34 mål – 3 poeng
  10. BIL Zinken 10 – 39 mål – 0 poeng

Semitrailer snudde på NedreBørve

Imponerande manøvrering, det skal dei ha. Men å lesa skilt er det visst verre med. Begge foto: Edel Kari E. Alpen
Imponerande manøvrering, det skal dei ha. Men å lesa skilt er det visst verre med. Begge foto: Edel Karin E. Alpen

Dagleg må trailerar rygga når dei kjem til stengd riksveg 13 ved Klokkargarden/Geithamren på Lofthus. Ein del av dei som kjem andre vegen, har derimot hamna på NedreBørve.

Av Johannes H. Sekse

No har Riksveg 13 vore stengd mellom Geithamren på Lofthus og vegdelet til ØvreBørve på sørsida, i vel ei veke. Nesten dagleg, og enkelte dagar fleire gonger for dagen, kjem det like fullt både store og små bilar køyrande.

Dei som kjem frå Lofthussida må rygga rundt ein kilometer før dei får snu. Ikkje alle er like gode til det, og ikkje alle er like skikka, skal me tru augne- og nasevitne. Ein utlending som balte lenge, lukta alkohol, vert det sagt.

Så langt, men ikkje lenger. Sauene på NedreBørve tek det heile med knusande ro.
Så langt, men ikkje lenger. Sauene på NedreBørve tek det heile med knusande ro.

På sørsida, kjem det og ein del trafikk, der sjåføren ikkje har fått med seg at vegen er stengd. Rett nok står det, noko misvisande, at han er stengd ved Hovland. Det rette er Børve – ved vegdelet opp til ØvreBørve. Altså 3-4 km lenger ute.

Eit par trailersjåførar har teke sjansen på at den komunale Børvevegen kan tena som omkøyring. På NedreBørve har det derimot vorte stopp. Dei som bur her oppe, kan fortelja om halsbrekkande snuoperasjonar med lange vogntog. Det skal til og med ha gått ut over murkantar og anna.

Ein utanlandsk sjåfør forklarde at han ikkje hadde råd til å ta ferja frå Utne til Kinsarvik.

Mange etterlyser no endå tydelegare skilting både i Odda og Kinsarvik.

 

 

Ny salve i dag tidleg

Salva som gjekk litt før klokka ti i dag tidleg. Fotografert frå Aga. Foto: Johannes H. Sekse
Salva som gjekk litt før klokka ti i dag tidleg. Fotografert frå Aga. Foto: Johannes H. Sekse

I dag tidleg gjekk ein ny salve i «osten». Det vert arbeidd fleire stader langs anlegget. Me får tru at dei nyttar tida med stengd veg godt.

Store sår i landskapet, men vonleg vert det pynta på før anlegget er ferdig. Det er aktivitet fleire stader langs det 3 km lange anleggsområdet.
Store sår i landskapet, men vonleg vert det pynta på før anlegget er ferdig. Det er aktivitet fleire stader langs det 3 km lange anleggsområdet. Foto: Johannes H. Sekse.

I ettermiddag køyrde tre trailerar – dvs ein av dei var ein betongbil – seg «fast» på Lofthussida av anleggsområdet, og måtte rygga. Det gjekk svært tregt.

Etter det me forstår skjer det stadig at det kjem bilar, der sjåførane tydelegvis ikkje har fått med seg at vegen er stengd. Mellom anna var ein av sjåførane utlending. Informasjonen er berre på norsk.

Litt trøblete når tre store bilar kjem hit og forstår at vegen er heilt stengd. Privat foto.
Litt trøblete når tre store bilar kjem hit og forstår at vegen er heilt stengd.
Privat foto.

Det er ikkje noko problem når det gjeld småbilar, men trailersjåførar får meir problem når dei skal rygga fleire hundre meter før dei får snudd. Den eine av trailerane i dag, hadde svært store problem, etter det me får fortalt.

Pardoksalt nok er det ein fordel at vegen er stengd, samstundes som at det er det som er problemet.

 

Referat frå ekstraordinært årsmøte i Grannabryggjo

Den 10.Oktober hadde grannabryggjo ekstraordinært årsmøte i Grannatun. Dette var og informasjon til medlemmene vedrørande økonomien i prosjektet. Som det står i referatet valde årsmøtet å bruka litt lengre tid for å få prosjektet i havn. Me vonar at meir tid til planlegging, større dugnadsinnsats, kan gjera at årsleiga på kvar båtplass kan reduserast. (sjå referat nederst på sida)

Styreleiar Siv Hamstad Haukelidsæter vil i samarbeid med styret setja ned ei gruppe som skal arbeida vidare med desse planane.

Styret i Grannnabryggjo her ved Inge Børve, Helge Hauso, Karl Arvid Andersen hadde synfaring i området i lag med Trond Helland i Marinegruppen. Her vart det diskutert den flytande delen av havne som skal bestå av bølgebrytarar og utliggjarar til båtane.

img_5188
Helge Hauso, Trond Helland og Inge Børve fylgjer med på lekterslepp av det som skal verta vår framtidige båthamn. Foto Karl Arvid Andersen

 

 

 

 

ekstraordinaert-arsmote-side-1-001ekstraordinaert-arsmote-side-2-001

 

 

 

No nærmar det seg asfaltering på Fv 101

No får me tru det er alvor. Det for ein kostebil forbi i år og, men då vart asfalteringa utsett. Alle foto: Johannes H. Sekse
No får me tru det er alvor. Det for ein kostebil forbi i vår og, men då vart asfalteringa utsett. Alle foto: Johannes H. Sekse

Me har fått melding om at det vil koma asfalt til Hovland i dag, fredag!

I dag kom  kostebilen forbi her på Sekse. Me har ikkje fått tak i kontaktpersonen i selskapet som skal asfaltera, men sist me snakka med han, sa han at det «nærma seg».

No vel me å  tru at «enden» er nær. Petter Sexe Ulriksen tok dette opp i formannskapet på måndag. Han etterlyste samstundes vegljos, som er prioritert på topp i Ullensvang.

Kan henda får me begge delar no. Asfalt fyrst!!!

SISTE

Me har fått melding om at det kjem asfalt til Hovland i dag, fredag!

 

Her er nokre bilete til:

Dei som ikkje har lagt ned grøfter no, må venta lenge.
Dei som ikkje har lagt ned grøfter no, må venta lenge.
Kostar og spyler i alle retningar.
Kostar og spyler i alle retningar.
Til og med lamma ser fram til "ny" veg.
Til og med lamma ser fram til «ny» veg.
Slik ser det ut rett innom Glåmo. Trongen for nytt dekke er tydeleg.
Slik ser det ut rett innom Glåmo. Trongen for nytt dekke er tydeleg.

Indre Austsio klar for TV-aksjonen

Ta vel imot bøsseberarane på sundag!!!
Ta vel imot bøsseberarane på sundag!!!

Indre Austsio – eller gamle Sekse skulekrins – er no klar for innsamlingsakjonen sundag fyrstkomande.

Av Johannes H. Sekse

Kontaktperson Petter Sexe Ulriksen har fordelt bøsser og bærarar på dei ti rutene eller rodene, som det heiter.

Her lokalt er det for tida hjelpekorpset med alle redningsoppdraga til Trolltunga, som har sett Røde Kors – eller Raudekrossen – i fokus. Men organisasjonen er aktiv på utruleg mange felt – jorda rundt. Og i år er det den som er tildelt den årlege tv-innsamlingsaksjonen i NRK.

Slagordet i år er «Sammen får vi hjelpen helt frem». Eit bidrag tl innsamlinga er eit bidrag til å redda liv.

Sjølv om dei fleste kjenner kvarandre her i krinsen, skal alle bøssebærarane ha på seg ein klistrelapp med namnet sitt.

Målet med innsamlinga er å gje livsviktig hjelp til heile to millionar menneske – sivile ramma av krig og konflikt.

Om du ikkje er heime, kan du antan betala med mobilen: Vipps: valfri sum til 2133, på bankgiro nr. 8380 08 09005 eller senda sms TVA til 2133 (250 kroner).

TA VEL IMOT BØSSEBÆRARANE!!!! Dei kjem sundag mellom klokka 14.00 og 18.00.

Underteikna skal deretter syta for at bøssene med pengane vert frakta til oppteljing i Odda (på grunn av  vegstenginga).

Les meir om aksjonen på: http://www.blimed.no/

TA GJERNE BILETE AV EIN BØSSEBÆRAR OG SEND INN TIL OSS

– epost: johannes.sekse@gmail.com – så me kan buka her på nettsida vår.

 

 

Mista på 17.Mai på Sekse

Inga Sandstå har 2 år på rad mista eine bringeklutsylja si (borenål). Me håpar difor nokon har funne den/dei, og teke vare på dei. Om me er så heldige er det berre å ta kontakt med Inga eller IAG.

bunadsylje
Bilete av bringeklutsylje