ÅRSMØTE IAG

Det vert med dette kalla inn til årsmøte, Sundag 27. Mars 2022, KL.19.00 I ESPE GRENDAHUS.

Sakliste:  1. Val av ordstyrar, referent og underskrivarar.

                   2. Godkjenning av innkalling og sakliste

                   3. Årsmelding

                   4. Rekneskap

                   5. Val

                   6. Kontingent 2022

                   7. Innkomne framlegg

Framlegg til årsmøtet må vera styret i hende 2 veker før årsmøtet

Det vert enkel servering.

Velkomen!

Kurs i Grannatun

I går arrangerte IAG og Ole Johnny Bukve hjertestartar-og førstehjelpkurs i Grannatun. Ole Johnny hadde med seg alt nødvendig utstyr.

Me fekk trena på hjerte-og lunge redning (HLR) og bruk av hjertestartar. Eg har hatt eindel førstehjelpkurs i mi tid, men dette er det beste eg har vore med på. Tusen takk Ole Johnny !

Trur det var ei aha oppleving for dei fleste. Dei 9 som deltok var veldig fornøgde. Å få kurs av ein som jobbar i 1. linje i ambulansetenesta var veldig bra. 80 % av alle tilfelle med hjartestans i Norge skjer i heimen. Ole Johnny seier seg villig til å halda fleire kurs visst det er interesse.

På veggen på austsida av Grannatun heng vår eigen hjertestartar. Visst nokon ein gong skulle havna oppi ein situasjon må de hugsa at hjertestartaren heng der og hentast visst naudsynt.

Demontering deksel før bruk