Bygdene våre

 lITT HISTORIE FRÅ GRENDENE I INDRE AUSTSIO

Me vil her gje eit lite og enkelt historisk samandrag frå grendene våre og leggja spesiell vekt på handelsstadane Børve Nausto, Melands Nausto, og Hovland. Sida er under utvikling og me vonar etter kvart å få hjelp av den eldre generasjon til å tilføya historiar og og stoff frå eldre tider.