Interessert i bustadtomt? Ta kontakt!

Indre austsio frå Børve. Foto Karl Arvid Andersen

Me ynskjer å høyra frå alle som kan vera interessert i bustadtomt i Indre Austsio (Fresvik-Deildo). Sprei bodskapet vidare! 

Me er som nemnt tidligare ei interessegruppa som jobbar for utvikling av tomteland i Indre Austsio i regi av IAG. Me er i konkrete og positive samtalar med grunneigarar som er interessert i å skilja ut bustadtomter. Fleire har meldt si interesse, men me ynskjer fleire! 

Status i det kommunale byggefeltet på Segelgjerd er at kommunen jobbar med reguleringsendring og legge til rette for 1 bustadtomt i nordenden av byggefeltet (her syner oversikta tre tomter) i tillegg er det ei ledig tomt i sør. Det er altså ikkje fire ledige tomter her som oversikta til kommunen viser ,men totalt to. 

Me håpar at kommunen ynskjer dette initiativet velkomen og spelar på lag med oss. Det er prekær mangel på bustadtomter i krinsen vår. I dag er me i den situasjonen at personar som ynskjer å etablera seg i krinsen må flytte vekk, sånn vil me ikkje ha det! 

Med alt det positive som skjer på Boliden, Tizir og elles er det særs viktig å legga til rette for bustadutvikling. 

De når oss på: 

E-Post : Bustad@indreaustsio.no

Åsmund Andersen Sekse – 41242571

Petter Sexe Ulriksen – 93489235

Espen Bukve – 90790749

Øyvind Andersen – 41242518

Folkemøte i Grannatun

Kommuneplan – Arealdel!

Folkemøte i Grannatun, Sekse, Onsdag 15.September – 17:00 – 18:30

Fyrstkommande onsdag, ynskjer deler av administrasjonen i kommunen å besøke Sekse-krinsen, i samarbeid med utarbeiding av ny Arealplan for kommunen.

Her kan ein høyre på kva kommunen tenker om området rundt oss, og komme med innspel eller spørsmål.

I den forbindelse, ynskjer me at alle som kan og vil, tar turen til Sekse.

Hardanger Folkeblad kjem kanskje også – for å dekke det som blir ein av fleiere slike innspelsmøter kommunen skal arrangere i kommunen.

Arealdelen i kommuneplanen er kort forklart noko som legger føringane for kva som er lov å etablere kor i kommunen.

Dette vil spesielt gjelde for plasser som ikkje har eigne reguleringsplaner – då vil arealplanen være styrande.

Relevante spørsmål kan være:

Samfunnsplanen, som definerte forskjellige sentrumsområder i kommunen vår – vil den ha mykje å seie for arealdelen, og i så fall korleis?

Og – «LNF Spreidt»-områder, som åpner opp for å bygge bolig, er det ein del av i den gamle planene – vil det bli meir eller mindre «LNF Spreidt»-områder i den nye planen?

Vil me få meir områder som åpner for naust?

Vonar du kan ta turen!

😊

Mvh.

Espen Bukve

OBS ! ikkje gå på taket

Arbeidet med gapahuken held fram. Fekk melding om at det var ungar på det nylagde papptaket. Pappen vert ødelagt visst me går han den i denne solsteiken.

Etter kvart skal me setja opp gjerde for å hindra dette. Oppfordrar alle vaksne å passa på, og forklara at dette ikkje er greit 🥺

OBS. Pass på taket vårt.

Ellers er dugnadsgjengen vår i gang att. No er råbygget klart og tett. I neste runde skal det leggjast tretak på toppen. Så må me sjå kva folk har lyst å ha innvendig. Me er åpne for idear og innspel. Ta gjerne kontakt med oss i IAG og Føyk 😊

Jan sandven, Magne Sandstå, Johan Sandven og Åsmund Sekse
Same gjengen med ein liten hjelpar. Arne Sandven som gjer ein kjempejobb !
Tett tak. Hurra 😊

Folk trør til når me spør

Johan og Jan Sandven, Magne Kvalnes og Åsmund Sekse

Me er heldige, folk trør til når me spør. Det er som me har sagt mange gonger : Skal me få til noko på bygde, må me gjera det sjølv. Men jammen er det kjekt å sjå i dag ka me har fått til med eigne hender og innsamla midlar .

Oppfordrar alle som brukar dette flotte anlegget å støtta Føyk og IAG ved å melda seg inn i laga. Det er mange eldsjeler som brukar mykje av tide si for fellesskapet

Gapahuken tek form.

Imorgo fortset byggingen av Gapahuken. Derfor hadde dugnadsgjengen lyst å ha området for seg sjølv.

Ta ein dusj etter badingen !

Må berre berømma Bjørn Terje Svoldal. Han gjer ein stor innsats for å gjera bryggja vår endå meir eksklsiv. Siste tilskot er dusj for dei som ynskjer det etter bading. Han har og montert vannuttak med slangetrommel på Gapahuken.

Reglar for bruk av stupebrett. Les på skiltet.
Hjelp oss å halde det ryddig

Så til sist . Me har ikkje bosspann på bryggja. Oppfordrar alle foreldre , ungar, ungdomar og eldre. Ta med boset heim ! Ta det med sjølv om det ikkje er ditt. Ta og med visst det ligg noko på badestranda.

Det har og vore tent eingongsgrillar på bryggjegolvet. Desse har laga merke.

Ikkje set dei rett på golvet. Me skal etter kvart få ein eldstad i samband med gapahuken der me kan grilla.

KOS DEKO

😀

Dugnadsgjengen på plass

Ny dugnadsgjeng klar for Gapahuk

Hei alle saman! 


OBS OBS!!Me stengjer for opphald/bading på trebryggjo frå klokka 18.15 og utover kvelden i morgon, onsdag 14. juli. 

😉


Det vert byggeaktivitet i forbindelse med gapahuken og arbeidsfolka må ha litt plass å jobba på nettopp denne kvelden.

Dette gjeld foreløbig kun Onsdag denne veka (i morgon )

😀

Bryggja vår i Markastå

Nytt stupebrett

Nytt stupebrett er på plass på bryggja i markastå. Dette har Bjørn Terje Svoldal jobba med heima på Nausto i lang tid. Og resultatet er utruleg flott. Reine møbelet. Me må berre takka Bjørn Terje. Indre Austsio er heldige !

Dette er reine gåva til alle badeglade i området. Spesielt for den yngre garde er dette etterlengta.

Konstruktøren har her prøvestupt brettet.
Material til Gapahuk

Materialen til Gapahuk er komen på plass. Føyk har fått Kr. 40 000 til dette prosjektet, som inkluderar Gapahuk og eldstad. Erling Børve har vore kjærkomen og ivrig i dugnadsgjengen vår. No har me fått han med på nok eit prosjekt. I lag med Johan Sandven skal dei få nok eit anlegg å bryna seg på. Dei som har lyst å bidra kan ta kontakt med Erling eller Johan.

Føyk og IAG har grunn til å vera stolte over dette flotte dugnadsprosjektet. Det har vore eit stort stykke arbeid med hundrevis av dugnadstimar nedlagt.

Me skal prøva å samla store og små når anlegget står heilt ferdig. Då skal bygdene våre feira seg sjølve med kaker, kaffi, brus og grilling.

Gapahuk på Grannabryggjo

Inntegna Gapahuk

Føyk har fått Kr. 40 000,- i støtte i frå Ullensvang Kommune til å byggja ein Gapahuk og ildstad i samband med denne på Grannabryggjo.

Føyk har bede IAG om hjelp til å utføra arbeidet med dette. Me hadde befaring på byggja i kveld. Me vart einige om utforming og har sett opp materialliste og vil gå til innkjøp av nødvendig materialer og utstyr. Me treng fagfolk til utføring. Når materialar er på plass vil me invitera til dugnad.

Ein stor takk til Føyk med leiar Bente Svoldal i spissen som er aktive og flinke til å skaffa midlar til desse flotte prosjektene som fremjar utvikling i krinsen vår.

Årsmøtereferat IAG

ÅRSMØTE

INDRE AUSTSIO GRANNALAG

TYSDAG 11.MAI KL. 19.00
Teams

Tilstades: 4 medlemmer av laget

Referat:

 1. Valg av ordstyrer, referent & underskrivar.
  Vedtak:
  Espen Bukve vart valgt som ordstyrar, Halvard Torget Eriksen var valgt som referent, og Bjørn Terje Svoldal & Grete L. Børve vart valgt til å undertegna referat.
 2. Godkjenning av innkalling & saksliste
  Vedtak:
  Innkalling og saksliste vart godkjent.

 3. Årsmelding
  Vedtak:
  Ordstyrar las opp årsmeldinga, og orienterte om året som har vert.

 4. Reknskap
  Vedtak:
  Ordstyrar orienterte om regnskap for 2020.

 5. Val
 6. Desse var på val:

Vedtak:
Nytt styre vert:
Styreleiar: Karl Arvid Andersen, 1 år som leiar
Nestleiar : Audun Kvalnes, 1 år igjen i styret
Kasserar : Espen Bukve, 2 år i styret
Skrivar : Halvard Torget Eriksen, 1 år igjen i styret

Styremedlem: Åsmund Andersen Sekse, 2 år i styret (NY)
Varamedlem: Grethe Lingjerde Børve, 1 år i styret

 1. Kontingent
  Vedtak:
  Kontingent forblir på samme nivå, kroner 100,-

 2. StyreWeb
  Vedtak:

Det vart vedtatt å prøve 1 år med bruk av StyreWeb for arkivering av dokumenter, medlemslister og føring av reknskap.

 • Innkomne Framlegg
  Vedtak:

Det var ingen framlegg til årsmøtet.

Bjørn Terje Svoldal                                                            Grete Lingjerde Børve

______________________                                             _______________________

Årsmøte Indre Austsio Grannalag

Det vert kalla inn til årsmøte i Indre Austsio Grannalg via Teams

TYSDAG 11.MAI KL. 19.00

Grunna Covid-19 vert årsmøtet gjennomført på Teams – trykk på linken som er lagt ved innkallingen litt før møtestart.

Om du ikkje har Teams-programmet på datamaskinen, får du valget om å være med på møtet via nettlesaren når du trykker på denne linken.

Er du usikker på korleis det fungeret – så ta kontakt, så hjelper me med dette.

Det vil bli mulig å møte opp fysisk på Espe Grendahus, og følge møtet her.

Ynskjer ein å møte opp fysisk, må ein melda seg på innen mandag 10.mai.


Påmelding:
espen@ebukve.no
mob. 90790749

Saker som ein ynskjer å ta opp, må være sendt inn til styret innen mandag 10.mai

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer, referent & underskrivar
 2. Godkjenning av innkalling & saksliste
 3. Årsmelding
 4. Reknskap
 5. Val
 6. Kontingent
 7. StyreWeb
 8. Innkomne Framlegg

Link til Teams ;

Hjartestartar

Me har utsett kurs i bruk av hjertestartaren vår, som står på ytterveggen i Grannatun, på grunn av covid 19.

Men Ole Johnny Bukve (leiar av ambulansestasjonen i Odda) som skal halda kurset, meiner at me no kan starta å planlegga kurs i mindre grupper. Espen Bukve, leiar IAG, vil i samarbeid med lag og foreningar prøva å tilrettelegga for kurs.

På Apotek 1 ligg det ein video som viser bruk av den hjartestartaren me har. Følg link : https://youtu.be/8bkdSCZLQzk eller video under.

Hjartestartaren vår er registrert på 113.no og vil vera synleg for hjelpepersonnell om ein ringjer 113 for hjelp