Jolaquiz i Grannatun

Endeleg kunne det arrangerast jolaquiz i Grannatun igjen, etter to års koronapause. Om lag 90 personar møtte opp på jolaquiz 27 desember. Quizvertar for kvelden var Arvid Ystanes og Øyvind Andersen

Lagene holdt jenvt over eit høgt nivå og det måtte ekstraspørsmål til for å kåra eit vinnarlag då to lag låg på same poengsum.

Vinnarlaget med Helge Hauso, Bjørn H. Børve og Reidar Sekse.

Status Markastå

Før sommaren hadde me møte med Ullensvang kommune om Markastå og kva dei kan bidra med for å få realisert bustadfelt i Markastå. 

Inntrykket etter møtet med kommunen er positivt. Dei ynskjer å bidra til at me får dette til og det fins midlar i budsjettet til dette formålet. Men hovedkonturane er at det ikkje vert noko utbygging i kommunal regi, det må private på banen for å utvikla Markastå. 

Me har vore i kontakt med ein privat utbyggar som er interessert i å bygga ut i Markastå. Dei held i skrivande stund på med å rekna på kostnadar med utbygging av bustadar og infrastruktur som skal til i eit byggefelt. 

Det er fleire ting som må avklarast som eigarforhold og kostnadar. Men me er positive! For bustad mangel er det i krinsen. Det er det ingen tvil om!   

Nye møter med kommunen er planlagt på seinsommaren.

Indre Austsio Grannalag – Bustadgruppa

Føremiddagskaffi i Gapahuken

IAG har invitert godt vaksne mannfolk til vekentleg tysdagsamling på Grannbryggjo.

Fyrste treff er unnagjort. Vonar fleire har lyst å treffa bygdafolk og ta ein drøs i kvardagen.

I fyrste omgang kan me ta med litt kaffi på ein termos. ( kanskje kan da dukka opp noko å bita i og ei gong i blant)

Velkomne til nytt treff tysdag kl 1100 og kvar Tysdag framover