Om Grannatun

Om Grannatun

Grannatun 2
Inngangsparti Grannatun
Grannatun
Oversikt over huset frå Nord

Grannatun er eit hus eigd av bygdefolket.

Bygd på dugnad, ferdig i 1934 (link)
Eit bygdehus til glede og nytte for alle innbuarane i bygda (Børve/Sekse/Hovland).

Utleige til diverse arrangement (konfirmasjon, bryllaup, dåp, dans, gebursdagar, møtelokale, m.m.).

Årlege arrangement
– Grannaveitla
– Jolatrefest
– Bingo/basarar/marknad

Grannatun har no vorte registrert i Brønnøysund og har fått organisasjonsnummer (911 885 492). Til alle De som ynskjer å støtta grendahuset er det no berre å byta Grasrot-mottakar hjå Norsk Tipping.