Styre og kontaktinfo

StyreT 2019

Funksjon Namn Telefon E-post
Leiar Bente Svoldal 918 59 388 b-svolda@online.no
Nestleiar Ingrid Sekse 992 78 028 ingrid.sekse@gmail.com
Skrivar Tale Hauso 970 41 016 tale91@hotmail.com
Kasserar Kari Sekse 916 92 086 karsekse@broadpark.no
Styremedlemmer Oda Gjerde Tyssebotn 468 89 713
Øyvind Andersen 412 42 518
Jon Arne Sekse 917 15 390

Idrettsmerkekontakt Oda Tyssebotn.

Generell e-post adresse IL Føyk: foykil@gmail.com

ORG: 993 625 868
BANK kontonummer: 3450 35 17827