Vert medlem

Indre Austsio Grannalag skal

  • fremja saker av allmenn interesse
  • leggja til rette for positive nærmiljøtiltak
  • samla alle positive krefter i krinsen
  • gje oppdatert informasjon om det som skjer i krinsen

    Grannalaget er avhengig av å få mange medlem. Både dei som bur i – og dei som har tilknyting til krinsen – kan vera medlemmer.

    Medlemskontigenten i IAG er sett til kr. 100 pr. husstand. Konto nr. 3530 27 67864

    Hugs å få med navnet på alle i familien. Me håpar at flest mogeleg vil melda seg inn for å visa at vi står samla på tvers av dei tradisjonelle grensene.