Aktuelt

Komitéar Espe Grannalag

02.03.2015

Dersom nokon er forhindra til å delta i komitéen, må dei byta innbyrdes med andre komitéar

2015 Haustfest
Elisabeth og Rolf – kallar inn
Anne-Gerd og Bård
Siv og Lars
Oda
Bente og Frode
Håkon E
Mildrid og Terje

2015 Joladans
Hildegunn og Øystein – kallar inn
Siv og Geir
Brita og Helge
Anna
Simon
Silje – Marius
Ingvild og Olav

2016 Grannaveitle
Anne-Kristin og Knut Arne – kallar inn
Randi og Gunnar
Marta og Mekjell
Tordis og Terje
Kristin
Vigdis og Per Ove

2016 Haustfest
Kari S – kallar inn
Amy
Else Marie og Torbjørn
Gunnar og Karin
Bjørg og Håkon S
Sjur og Ludmilla
Torgils og Kristin

2016 Joladans
Brita og Jan – kallar inn
Siv-Tanja og Audun
Valborg og Johan
Eva og Håkon B
Åsne
Liv-Jorunn og Stig Atle

2017 Haustfest
Hilde og Jonny – kallar inn
Reidun og Harald
Anne-Grethe og Tore
Wenche og Torleiv
Marte
Gaute
Bjørn H
Liv-Gunn