Kurs i bruk av hjertestartar

Hjertestartaren Grannatun

Hei,

Ole Johnny Bukve har sagt seg villig til å halda kurs i bruk av hjertestartar + eit lite fyrstehjelp kurs i Grannatun , Mandag den 1. November kl 1900

Dei som ynskjer å delta kan skriva i kommentatorfeltet, eventuelt send melding til Karl Arvid på tlf 95250107

Kanskje lurt at det vert med representantar frå lag og organisasjonar som Føyk, eldrelag etc.

Helsing

Indre Austsio Grannalag