Folkemøte i Grannatun

Kommuneplan – Arealdel!

Folkemøte i Grannatun, Sekse, Onsdag 15.September – 17:00 – 18:30

Fyrstkommande onsdag, ynskjer deler av administrasjonen i kommunen å besøke Sekse-krinsen, i samarbeid med utarbeiding av ny Arealplan for kommunen.

Her kan ein høyre på kva kommunen tenker om området rundt oss, og komme med innspel eller spørsmål.

I den forbindelse, ynskjer me at alle som kan og vil, tar turen til Sekse.

Hardanger Folkeblad kjem kanskje også – for å dekke det som blir ein av fleiere slike innspelsmøter kommunen skal arrangere i kommunen.

Arealdelen i kommuneplanen er kort forklart noko som legger føringane for kva som er lov å etablere kor i kommunen.

Dette vil spesielt gjelde for plasser som ikkje har eigne reguleringsplaner – då vil arealplanen være styrande.

Relevante spørsmål kan være:

Samfunnsplanen, som definerte forskjellige sentrumsområder i kommunen vår – vil den ha mykje å seie for arealdelen, og i så fall korleis?

Og – «LNF Spreidt»-områder, som åpner opp for å bygge bolig, er det ein del av i den gamle planene – vil det bli meir eller mindre «LNF Spreidt»-områder i den nye planen?

Vil me få meir områder som åpner for naust?

Vonar du kan ta turen!

😊

Mvh.

Espen Bukve