Medlemskap

Sjå kontingent info her 2017-kontingent

Satsane for 2017 er som fylgjer:

Familie (5-) kr 500,-

Familie (6) kr 600,-

Vaksne kr 200,-

Barn kr 150,-

Merk at dei som berre ynskjer å vera støttemedlem kan melda seg inn som vaksen. Barn kan inngå i familiemedlemskap til og med fylte 19 år.

Me set pris på om de vel eit familiemedlemskap då dette er viktig for medlemstalet vårt, som er eit av kriteria for tildeling av støttemidlar.

E-postadresse Føyk: foykil@gmail.com. Kontaktperson medlemskap: Kari Sekse, tlf.nr. 916 92 086

Dei som ynskjer å bli medlemmer sender ein e-post til Føyk, alternativt tek kontakt med Kari.

Gje opp fylgjande informasjon: Før- og etternamn Kjønn Fødselsdato (ikkje berre årstal). Adresse og postnummer e-post adresse Tlf.nr (helst mobil)