Lodd til marknaden i Grannatun

Komiteen kjem rundt til hushaldningane og sel lodd i bøkene ONSDAG eller TORSDAG denne veka.

Me har fått masse flotte gevinstar frå bedriftene i distriktet.

Me samlar inn bidrag frå private i same runden.

Håpar de vil vere med å bidra ?

Helsing Marknadskomiteen