Stengjer heilt i fem veker til

"Osten"  sett frå sør. Måndag morgon klokka halv ni vert trejdeparten smuldra sund i ei stor salve.

«Osten» slik han såg ut før den førre langstengjinga. No er det derimot i andre enden det skal sprengjast og sikrast. (Arkivfoto).

Frå 27. februar og fem veker fram, vil Rv13  atter verta heilt steng ved Deildo. Båtrute vert sett inn og ein vonar på fleire ferjeavgangar, som sist. Denne infoen fann me på heradet si heimeside. 

Rv.13 forbi Deildo i Hardanger må stengast i fem veker. Nok eit høgt fjellparti skal sprengjast ned i samband med rassikringsarbeidet på strekninga.

-Av omsyn til tryggleiken for vegfarande og anleggsarbeidarane er det naudsynt å stengje rv.13 forbi Deildo i fem veker i mars, veke 9-13, fortel byggjeleiar Terje Nesse. Tysdag 24. januar inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte om vegstenginga. Møtet vert halde i Sekse Barnehage klokka 18.

TRE OMGANGAR. "Osten" må takast i tre omgangar, sa byggjeleiar Terje Nesse.
TRE OMGANGAR. «Osten» må takast i tre omgangar, sa byggjeleiar Terje Nesse på det førre møtet. No er det det høge partiet i nord, som skal redusertast og sikrast. (Arkivfoto).

Same veg var også stengd mot slutten av 2016, då ein sprengde ned fjellpartiet kalla for «Osten». Denne gong er det eit parti like sør om Geithamrane som skal takast ned.
-Skjæringa er om lag 30 meter høg på det høgaste. Vi veit ikkje omfanget av sikringsarbeida som må utførast før trafikken kan passera forbi staden. Sikringsarbeida må utførast frå vegbana, noko som gjer det umogleg å ha trafikk forbi staden, opplyser Nesse.

Som sist vert det sett inn hurtigbåt mellom Lofthus og Børve i den tida vegen er stengd. Rutetabellen vert truleg den same. Statens vegvesen arbeider også med å få sett inn fleire avgangar i ferjesambandet Kinsarvik-Utne i same periode.
Når vegen likevel er stengd vil entreprenøren nytte høvet til å få unna  anna arbeid som er vanskeleg å få til medan det er trafikk på vegen.
Kontaktpersoner:
Terje Dagestad
Prosjektleiar
Terje.dagestad@vegvesen.no
46836315

eller

Terje Nesse
Byggjeleiar
terje.nesse@vegvesen.no
90470780

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.