Same rutene som før

Både båtruta og dei utvida ferjerutene vert som sist, når Riksveg 13 på nytt vert HEILT STENGD mellom Børve og Lofthus frå natt til måndag 27. februar.

båt2

Båtruta og dei utvida ferjerutene vert akkurat dei same som sist vegen var stengd, melder Hardanger Folkeblad i dag, onsdag 22. februar.

Statens vegvesen valde å gje ny tillit til Rødne Fjord Cruise i konkurranse med to andre tilbydarar.

Stengjinga er varsla for fem veker. Det vil seia ut mars månad. Og denne gongen klarar dei truleg halda den fristen.

Rutene finn du her: Ruter

Statens vegvesen har eit system som gjer det vanskeleg å få med Børve på ljosskiltet deira i Odda. Der står det difor Hovland – Lofthus.

Dette er sterkt misvisane for dei som ikkje er kjende, og visstnok umogeleg å retta opp.

Som lokal-«avis» vil me difor presisera at den fysiske vegstengjinga gjeld frå Rosten, der vegen tek av til Øvre Børve, og til Geithamrane eit par km sør for Lofthus sentrum. Så får me håpa at store utanlandske køyretøy slepp å rygga langt utatt om dei ikkje har fått med seg at vegen er stengd, og at dei som bur på NedreBørve, slepp vera trafikkdirigentar for semitrailerar som mildt sagt er på vidvanke.

På Børve – eller Nausto – vert det parkering som sist, men det er oppmoda om å IKKJE parkera der bussane skal snu og stå.

 

På informasjonsbåt3
møtet som vart halde for nokre veker sidan, vart vegvesenet oppmoda om å sikra kaien mot sjøen der både skuleborn og andre må passera når dei skal med og av båten.

 

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.