Imponerande merittliste

Årsmeldinga til Indre Austsio Grannalag er ei imponerande liste over stor aktivitet.

Liear Karl Arvid Andersen, nestleiar Hildegunn Espe og resten av styret kan visa til ein imponerande innsats og mange gode resultat det siste året.
Liear Karl Arvid Andersen, nestleiar Hildegunn Espe og resten av styret kan visa til ein imponerande innsats og mange gode resultat det siste året.

Dei viktigaste sakene i 2016 har vore småbåthamn/aktivitetespark, bustadfelt, kommunereforma, avtale knytt til barnehagen og vegljos over Sekse. Her er lagt ned ein imponerande dugnadsinnsats på alle plan.

Medlemstalet auka også med 29 til  312 medlemmer ved årsskiftet. Årspengane vert framleis 100 kroner for både enkeltmedlem og heile familiar.

Anve Tveit har laga 2 nye benkar. Den eine har stått på kaien på Børve, og ein skal plasserast i eit høveleg tun på Sekse

Økonomien er på rett veg. Laget hadde vel 112.000 kroner på konto ved årsskiftet. Men store prosjekt og tilsvarande utgifter gjer at det må søkjast støtte både her og der også i året som kjem.

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.