Årsmøte i Ullensvang Lagsarkiv Aust

Det vert helde årsmøte i Ullensvang Lagsarkiv aust i Fjordahallen i Kinsarvik den 8. Mai, kl 1815

Sakliste:
Godkjenning av innkallinga
Årsmelding
Rekneskap
Val
Ymse

Arrangør : Bjørg Nedrevåg