ER DU MED OSS ?

Torsdag 3. mai  kl 1700 er ny dag for rydding i strandsonen vår !

Indre austsio frå Børve. Foto Karl Arvid Andersen

«Torsdag 3. mai inviterer NRK til stor ryddedugnad hvor alle i hele Norge kan ta del. Alle NRKs distriktskontorer er med, og kommer til å dekke aksjonen på både radio, TV og nett gjennom dagen.«

«Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt» er mottoet når NRK går i bresjen for nasjonal ryddedugnad Norge rundt torsdag 3. mai.

Me har lyst å vera ein del av denne aksjonen her i Indre Austsio. Me tek mål av oss til å rydda frå Skjeldås til Djupevik (Deildo) Eller i alle fall så langt me rekk. Me møtest i Grannabryggjo kl 1700 på torsdag den 3. mai. Der deler me oss i grupper og inntek strandsonen, mellom sjø og riksveg. Avfallet samlar me til slutt i Grannabryggjo.

Folk har allerede meldt seg til teneste. Dei som ikkje har helsa til å krabba i fjøresteinane kan bidra på andre måtar. Kanskje kaffi, eit kakestykke, vafler etc.

Kontaktpersonar i ryddekomiteen er :

Namn  :                                       Tlf :

  • Kirsti Solheim                    90981388
  • Helga Sandven                   99555140
  • Jonny Kibsgård                  97146543
  • Grete L Børve                      48151135
  • Bjørn Terje Svoldal           48271405
  • Hildegunn Espe                  97568650
  • Karl Arvid Andersen         95250107
ALLE ER VELKOMNE TIL Å DELTA !