Grindagutane

Grus frå Tomas G. i grinde mellom Reidar og Tomas sin hage

Føyk har kjøpt inn to nye grinder på vegen til Storelvi, gjennom hagande til Reidar-Tomas-og Jon Arne Sekse.

I dag sette me dei opp. Dei var veldig greie å montere. kanskje ein burde satsa på fleire andre stader i liene våre.

Me var nere hjå Tomas G. Sekse og fekk oss ei traktorskuffa med singel som me brukte til å laga da litt betre å gå gjennom grindene. Ivar har sendt hesten sin til austlandet så me måtte vera hest sjølv. Me bar nokre bytter med grus også til siste grinde.

Her lyt ein vera hest sjølv
Ny grind inn i Jon Arne sin hage

Føyk er kjempeflinke som brukar pengar til gode formål for alle. Både ved sjøen, liene og i gymsalen.

Godt samarbeid mellom Føyk og IAG !!