Massetransport Grannabryggjo

Imorgo torsdag startar Contexo å transportera massar til Grannabryggjo med lastebil frå Deildo. Dei har fått dispensasjon frå SVV og vil nytta stengningsperioden til transportering med bil.

Markatå sett mot nord.  Lektaren Mikael 1, har nett tømt eit lass der det skal verta småbåthamn. Informasjonsmøtet om bustadfelt, skal haldast i Grannatun til høgre.
Lekteren vert no erstatta av lastebilar

I kveld kom gravemaskina på plass. Dei vil laga seg veg frå plassen som septiktanken ligg på og sørover mot piren. Så no håpar me snart på at byggverket vårt bryt vassflata.