Årsmøte Føyk

Loading Map....

Dato / tid
Date(s) - 24.01.2017
19:00 - 22:00

Sted
Sekse Barnehage

Kategorier


Sakliste:  

 1. Godkjenning av stemmerettige 

 1. Godkjenning av innkallinga og saklista 

 1. Val av møteleiar og referent 

 1. Gjennomgang og godkjenning av årsmeldinga 

 1. Gjennomgang og godkjenning av rekneskapen 

 1. Orientering om Føyk båtplass i båthamna og tankar kring eit eventuelt tilknytta padlesenter 

 1. Gjennomgang av innkomne saker 

 1. Fastsetja medlemskontingent 

 1. Budsjett for 2017 

 1. Val 

 1. Eventuelt 

 Saker til årsmøte skal vera innsendt til styret to veker før årsmøte. Årsmelding vert lagt ut på Føyk si Facebook side og på www.indreaustsio.no 

 

Enkel servering 

-styret-