Utleigeprisar

Utleigeprisar 2014

Heile huset (helg) ;      kr. 3 000,-

Kjellar/matsal ;             kr. 1 500,-

Sal (oppe) + kjøkken ; kr. 1 500,-

Møte (nede) ;               kr. 250,-

Sal (oppe) ;                  kr. 500,-

Kontonr. Grannatun : 3450 35 17479