Styre og kontaktinfo

StyreT 2017

Funksjon Namn Telefon E-post
Leiar Hildegunn Espe 975 68 650 hoespe@online.no
Nestleiar Bente Svoldal 918 59 388 b-svolda@online.no
Skrivar Tale Hauso 970 41 016 tale91@hotmail.com
Kasserar Kari Sekse 916 92 086 karsekse@broadpark.no
Styremedlemmer Ingrid Sekse 992 78 028 ingrid.sekse@gmail.com
Halvard Eriksen 992 06 228 halvard@livepro.no
Ann Kristin Espe 918 66 983 annkbb@online.no

Idrettsmerkekontakt Grethe Kvile Børve, tlf.  476 72 501

Generell e-post adresse IL Føyk: foykil@gmail.com

ORG: 993 625 868
BANK kontonummer: 3450 35 17827