Grannabryggjo

Oppmålingsforretning i Markastå.

Statens Vegvesen Region Vest har varsla om at det skal haldast oppmålingsforretning på Gnr 80, Brn 5 i Markastå.

Det skal fastsetjast grenser for frådeling av areal til Grannabryggjo på Sekse. Alle med nabogrenser til eigedomen og  Statens Vegvesen var innkalt.

Dei som møtte var : Magne Eivind Moe frå Ullensvang Herad og Karl Arvid Andersen frå Grannabryggjo.

Landmålar Bente Elin Hereid var oppmerkingsansvarleg for posisjonering av nye eigedomsgrenser.grannabryggjoBente Elin Hereid og Magne Eivind Moe med GPS posisjonering av grenser.      Foto K.A.Andersen

Grannabryggjo har fått tilsendt detaljert avtale frå Statens vegvesen om levering av steinmassar frå Deildo. Denne er underteikna av Grannabryggjo og returnert Statens Vegvesen . Terje Nesse i Statens Vegvesen reknar med at levering av massar med lekter til Grannabryggjo ville foregå til ut November. Han har og forsikra oss om at dei ikkje reiser herfra før arbeidet med fylling er ferdig.

Lekteren har ikkje vore i drift denne veka. Me reknar med å verta informert om, når vidare transport kjem i gang att.

For Grannabryggjo

Karl Arvid Andersen