Fyllingen i Grannabryggjo

Tor Olav Tveit har lagt ut ein undervanns video på youtube som de kan sjå her.

Det ser ut som ein ganske massiv fylling. Takk igjen til Tor Olav !