Klar for kviss, klapp og kveik

I morgon, fredag, KLOKKA 18.00!!  er det som tidlegare meldt, tre gode grunnar for å møta opp i «Grannatun» – Ragna Flotve, årsmøte i IAG og kviss med kveik av ymse slag.

grannatun

Ragna ragna2vil fortelja oss om kva dei gjer i ein del andre grender, kva moglegheiter ein har med meir. Ho arbeider no i Landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Hordaland, og kjem opprinneleg frå Trones.

Deretter vil Indre Austsio Grannalag avvikla ordinært årsmøte, før kvelden vert runda av med quiz – eller kviss. Denne gongen utan tema, men med spørsmål som dreiar seg om krinsen vår både no og før.

Anve Tveit og Johannes H. Sekse har laga dei 30 spørsmåla – som vert stilt i to omgangar, med pause mellom. Kvart deltakarlag skal telja 6 personar. Premie til beste lag.

Vinnarlaget i fjor, saman med quizmakarane. Foto: Jorunn Sekse.
Vinnarlaget i fjor, saman med quizmakarane.
Foto: Jorunn Sekse.

Styreleiar Karl Arvid Andersen opplyser elles at det er kjøpt inn både vått og turt – både frå Børve og byd’n. Kakebakinga er og under god kontroll, slår han fast.

Og skulle du vera kontantlaus, er det ikkje lenger noko problem. Ta med bankkortet og dra det. Arrangøren har nemleg skaffa seg kortlesar.

Dermed er det berre å ynskja velkomne til alt og alle.

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.