Årsmøte Grannabryggjo

Det vart avhelde årsmøte i grannabryggjo i grannatun 17. mars. Fire gjekk ut av styret og vart takka av med blomar.

Det nye styret består av :

  1. Leiar       :          Terje Mala.
  2. Nestleiar :          Audun Johanson
  3. Kasserar  :          Randi Fresvik
  4. Skrivar     :          Solrun Børve
  5. Styremedlem:     Helge Hauso
  6. Styremedlem :    Inge Børve
  7. varamedlem  :    Gunnar Fresvik
  8. varamedlem  :    Karl Arvid Andersen
Piren
Leiaren i Grannabryggjo studerer fyllingen av piren. Foto : karl Arvid Andersen

Contexo og SVV er no ferdig med å fylla og fullføra sin avtale vedrørande steinmassar til båthavne. Piren er kome til endes og det gjenstår plastring. Dette vil verta utført etter at massane har stabilisert seg. Neste prosjekt i båthavne vert den landbaserte «kaien» der utliggjarane til båtane skal festast. Så vil parkeringsplassen stå for tur.

Styret er no i gang med å skaffa til veges plastringsstein og fyllmassar til dette formålet. Er det nokon som har eller veit om nokon som har steinmassar tilgjengeleg så kan de ta kontakt med Terje Mala.

Det er no 35 som har tegna seg for båtplass. Kapasiteten er på 50 plassar, så her er det først til mølla som gjeld. Det vil verta trong for dugnadsarbeid framover. Me oppfordrar dei som har lyst å bidra til dette bygdeprosjektet å ta kontakt med havnesjefen, Helge Hauso.