Vegljos under planlegging

Som kjent har Hordaland fylke 2 millionar kroner til vegljos over Sekse.

I dag er det ein og annan stolpe med ljos i langs Seksevegen, medan lange strekkjer er kolsvarte. No forventar ein at noko vil skje.
I dag er det ein og annan stolpe med ljos i langs Seksevegen, medan lange strekkjer er kolsvarte. No forventar ein at noko vil skje.

Mange lurer no på kva som skjer og kva tid ljoset kjem. Ikkje minst no når  haustmørkret alt har gjort sitt inntog.

I dette brevet (nedanfor) skriv teknisk sjef Helga Helleland at arbeidet må lysast ut på tilbod, men at det skal koma i gang i løpet av 2017. Så reknar me med at det snart er nokon som set spaden i jorda.

Me vil fylgja saka opp med det fyrste.

gateljosskriv frå heradet

 

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.