Dugnad på bygde si bryggja

Me må diverre utsetja den varsla dugnaden for Føyk og IAG  fyrstkomande laurdag.

Me vil koma tilbake når material og nødvendig utstyr er  er kome på  plass