Årsmøtereferat IAG

ÅRSMØTE

INDRE AUSTSIO GRANNALAG

TYSDAG 11.MAI KL. 19.00
Teams

Tilstades: 4 medlemmer av laget

Referat:

 1. Valg av ordstyrer, referent & underskrivar.
  Vedtak:
  Espen Bukve vart valgt som ordstyrar, Halvard Torget Eriksen var valgt som referent, og Bjørn Terje Svoldal & Grete L. Børve vart valgt til å undertegna referat.
 2. Godkjenning av innkalling & saksliste
  Vedtak:
  Innkalling og saksliste vart godkjent.

 3. Årsmelding
  Vedtak:
  Ordstyrar las opp årsmeldinga, og orienterte om året som har vert.

 4. Reknskap
  Vedtak:
  Ordstyrar orienterte om regnskap for 2020.

 5. Val
 6. Desse var på val:

Vedtak:
Nytt styre vert:
Styreleiar: Karl Arvid Andersen, 1 år som leiar
Nestleiar : Audun Kvalnes, 1 år igjen i styret
Kasserar : Espen Bukve, 2 år i styret
Skrivar : Halvard Torget Eriksen, 1 år igjen i styret

Styremedlem: Åsmund Andersen Sekse, 2 år i styret (NY)
Varamedlem: Grethe Lingjerde Børve, 1 år i styret

 1. Kontingent
  Vedtak:
  Kontingent forblir på samme nivå, kroner 100,-

 2. StyreWeb
  Vedtak:

Det vart vedtatt å prøve 1 år med bruk av StyreWeb for arkivering av dokumenter, medlemslister og føring av reknskap.

 • Innkomne Framlegg
  Vedtak:

Det var ingen framlegg til årsmøtet.

Bjørn Terje Svoldal                                                            Grete Lingjerde Børve

______________________                                             _______________________