Dugnadsgjengen på plass

Ny dugnadsgjeng klar for Gapahuk

Hei alle saman! 


OBS OBS!!Me stengjer for opphald/bading på trebryggjo frå klokka 18.15 og utover kvelden i morgon, onsdag 14. juli. 

😉


Det vert byggeaktivitet i forbindelse med gapahuken og arbeidsfolka må ha litt plass å jobba på nettopp denne kvelden.

Dette gjeld foreløbig kun Onsdag denne veka (i morgon )

😀

Bryggja vår i Markastå

Nytt stupebrett

Nytt stupebrett er på plass på bryggja i markastå. Dette har Bjørn Terje Svoldal jobba med heima på Nausto i lang tid. Og resultatet er utruleg flott. Reine møbelet. Me må berre takka Bjørn Terje. Indre Austsio er heldige !

Dette er reine gåva til alle badeglade i området. Spesielt for den yngre garde er dette etterlengta.

Konstruktøren har her prøvestupt brettet.
Material til Gapahuk

Materialen til Gapahuk er komen på plass. Føyk har fått Kr. 40 000 til dette prosjektet, som inkluderar Gapahuk og eldstad. Erling Børve har vore kjærkomen og ivrig i dugnadsgjengen vår. No har me fått han med på nok eit prosjekt. I lag med Johan Sandven skal dei få nok eit anlegg å bryna seg på. Dei som har lyst å bidra kan ta kontakt med Erling eller Johan.

Føyk og IAG har grunn til å vera stolte over dette flotte dugnadsprosjektet. Det har vore eit stort stykke arbeid med hundrevis av dugnadstimar nedlagt.

Me skal prøva å samla store og små når anlegget står heilt ferdig. Då skal bygdene våre feira seg sjølve med kaker, kaffi, brus og grilling.

Gapahuk på Grannabryggjo

Inntegna Gapahuk

Føyk har fått Kr. 40 000,- i støtte i frå Ullensvang Kommune til å byggja ein Gapahuk og ildstad i samband med denne på Grannabryggjo.

Føyk har bede IAG om hjelp til å utføra arbeidet med dette. Me hadde befaring på byggja i kveld. Me vart einige om utforming og har sett opp materialliste og vil gå til innkjøp av nødvendig materialer og utstyr. Me treng fagfolk til utføring. Når materialar er på plass vil me invitera til dugnad.

Ein stor takk til Føyk med leiar Bente Svoldal i spissen som er aktive og flinke til å skaffa midlar til desse flotte prosjektene som fremjar utvikling i krinsen vår.

Årsmøtereferat IAG

ÅRSMØTE

INDRE AUSTSIO GRANNALAG

TYSDAG 11.MAI KL. 19.00
Teams

Tilstades: 4 medlemmer av laget

Referat:

 1. Valg av ordstyrer, referent & underskrivar.
  Vedtak:
  Espen Bukve vart valgt som ordstyrar, Halvard Torget Eriksen var valgt som referent, og Bjørn Terje Svoldal & Grete L. Børve vart valgt til å undertegna referat.
 2. Godkjenning av innkalling & saksliste
  Vedtak:
  Innkalling og saksliste vart godkjent.

 3. Årsmelding
  Vedtak:
  Ordstyrar las opp årsmeldinga, og orienterte om året som har vert.

 4. Reknskap
  Vedtak:
  Ordstyrar orienterte om regnskap for 2020.

 5. Val
 6. Desse var på val:

Vedtak:
Nytt styre vert:
Styreleiar: Karl Arvid Andersen, 1 år som leiar
Nestleiar : Audun Kvalnes, 1 år igjen i styret
Kasserar : Espen Bukve, 2 år i styret
Skrivar : Halvard Torget Eriksen, 1 år igjen i styret

Styremedlem: Åsmund Andersen Sekse, 2 år i styret (NY)
Varamedlem: Grethe Lingjerde Børve, 1 år i styret

 1. Kontingent
  Vedtak:
  Kontingent forblir på samme nivå, kroner 100,-

 2. StyreWeb
  Vedtak:

Det vart vedtatt å prøve 1 år med bruk av StyreWeb for arkivering av dokumenter, medlemslister og føring av reknskap.

 • Innkomne Framlegg
  Vedtak:

Det var ingen framlegg til årsmøtet.

Bjørn Terje Svoldal                                                            Grete Lingjerde Børve

______________________                                             _______________________

Årsmøte Indre Austsio Grannalag

Det vert kalla inn til årsmøte i Indre Austsio Grannalg via Teams

TYSDAG 11.MAI KL. 19.00

Grunna Covid-19 vert årsmøtet gjennomført på Teams – trykk på linken som er lagt ved innkallingen litt før møtestart.

Om du ikkje har Teams-programmet på datamaskinen, får du valget om å være med på møtet via nettlesaren når du trykker på denne linken.

Er du usikker på korleis det fungeret – så ta kontakt, så hjelper me med dette.

Det vil bli mulig å møte opp fysisk på Espe Grendahus, og følge møtet her.

Ynskjer ein å møte opp fysisk, må ein melda seg på innen mandag 10.mai.


Påmelding:
espen@ebukve.no
mob. 90790749

Saker som ein ynskjer å ta opp, må være sendt inn til styret innen mandag 10.mai

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer, referent & underskrivar
 2. Godkjenning av innkalling & saksliste
 3. Årsmelding
 4. Reknskap
 5. Val
 6. Kontingent
 7. StyreWeb
 8. Innkomne Framlegg

Link til Teams ;

Hjartestartar

Me har utsett kurs i bruk av hjertestartaren vår, som står på ytterveggen i Grannatun, på grunn av covid 19.

Men Ole Johnny Bukve (leiar av ambulansestasjonen i Odda) som skal halda kurset, meiner at me no kan starta å planlegga kurs i mindre grupper. Espen Bukve, leiar IAG, vil i samarbeid med lag og foreningar prøva å tilrettelegga for kurs.

På Apotek 1 ligg det ein video som viser bruk av den hjartestartaren me har. Følg link : https://youtu.be/8bkdSCZLQzk eller video under.

Hjartestartaren vår er registrert på 113.no og vil vera synleg for hjelpepersonnell om ein ringjer 113 for hjelp

Bryggeavslutning

Bryggeprosjektet til Føyk og IAG nærmar seg ferdig.

I dag har me laga føringskant rundt bryggja, montert 2 bryggestigar og hengt opp 2 nye redningsbøyar. Anve, Bjørn Terje og Karl Arvid har arbeidd med dette i dag. Grannabryggjo har ført fram ljos og straum til bryggja. Kjempebra !!! Må takka for den flotte dugnadsinnsatsen som mange har vore med på. Det som no står att for å fullføra bryggeanlegget er gjerde på muren i bakkant av bryggja.

Det har og vore diskutert ein Gapahuk under muren. Føyk har og i samband med denne lyst til å finna lagring av nokre kajakkar for barn og voksne. Dette vert i så fall eit eige prosjekt som Føyk og IAG kan samarbeida om. Her trengs det pengar før det kan realiserast.

Dette har vore eit flott prosjekt å arbeida med. Me har vist at me får til prosjekter uten å hjelp frå kommunen. Skal me ute på landsbygdene få til noko så må me arbeida for det sjølv. Me hadde besøk av ei dame frå Trondheim på gjennomreise gjennom Hardanger i dag. Ho «måtte» berre stoppa og skryta av denne flotte plassen og området me bur i !!

Me håpar at kommuneadministrasjonen ser at det i denne langstrakte kommunen fins mange perler som er vel verdt å ta vare på og innlemma i det gode selskap.

Utsikt mot nord
Anve og Bjørn Terje i aksjon
Bjørn Terje har montert livbøye

Bryggjedugnad

Me har venta i det lengste med å starta opp att arbeidet med bryggja i Markastå. Men mandag gjekk startskotet for siste trinn i ferdigstilling av sjølve bryggja. 5 stk var på plass denne 1. dagen. No skal skjørtet ned i sjøen startast på.

Erling og Magne fekk jobben med montering frå flåte. Ikkje verdens største, men gjorde jobben. Idag vart det handla meir material frå Odda, slik at Erling og Magne kan fortsetja i kveld. Me er avhengig av fjæra sjø og tilpassar oss etter det. I går var me 5 stk i arbeid + Jon Arne som var ned og rettleidde oss. Dugnadane vil fortsetja framover.

Sjur, Anve, Erling og Magne i gang
Sjur og Anve ferdigstiller Sørenden
Erling og Magne fekk den verste jobben og måtte på flåten

Rydding til langaskarv

Stormane har herja med turstiane våre i vinter. Granene har ramla på kryss og tvers og stengt vegane til fjells.

Heldigvis har me flinke og engasjerte folk i bygdene våre som brukar av fritida si for å rydda i turstiane våre slik at me andre kan nytta dei uten å krypa under og over vindfelte tre.

Per er ein av dei som har gjort ein stor ryddejobb. Ikkje heilt ufarleg heller.

Føyk sin nye App har vorte ein suksess. I desse koronatider har unge og eldre i bygdene våre nytta liane til trening og sanking av trimpoeng.

Tre nye postar er lagt til i Liatravaren i år. Det er Storelve, Velteplassen og Langaskarv. Alle postane , bortsett frå Langaskarv, har både appen «trimpoeng» og bok.

Svinagarden rasert
Svianagarden mot langaskarv

Bryggjo vår

Plattingen er nesten klar

Alle dugnadsprosjekt har vorte sett på vent grunna Corona.

Føyk og IAG sitt byggverk var planlagt med ny dugnadsinnsats no i mars, men me har valt å sjå det litt an før me startar opp att.

Me har også valt ein komite med 2 frå kvart lag som var i gang med å planleggja åpningsfest for unge og gamle. Me skulle starta med grilling på bryggja og avslutta med fest i Grannatun. Musikk var bestilt, men……

Me håpar på eit liv etter dette og ser det an framover