Kjære turgåar!

 

 På oppfordring frå grunneigarane i området vårt:

Me ser positivt på at de nyttar lia og utmarka til turgåing. Men det hender diverre og for ofte at grindar og lé vert ståande opne.

kjære tur

Det fører til mykje ekstra arbeid og problem, når me må leita etter dyra våre og få dei på plass att.

Alle grindar skal difor vera lukka heile året!!

  • om sommaren for beitedyr og om vinteren for hjorten.

 

Dersom du ser sjuke dyr eller dyr som du trur er på ein stad dei ikkje skal vera, så gje melding til ein av oss.

(Kontakttelefon: 411 05 951).

Hugs og på bandtvangen!

Takk for eit godt samarbeid og GOD TUR!!!!

Grunneigarane

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.