Til lukka med dagen!

Ver med på og feira nasjonaldagen på Sekse!

Det er meldt fint ver`!

Det er synd at ikkje musikklaget kunne vera med og gå i toget i år. Difor vert de ei ekstra utfordring til alle og einkvar om å vera med og skapa liv og røre.

tog

Møt opp på «perrongen» klokko kvart på ti. Toget starta kl. 10.00.

Ein halv time seinare, spelar kropset utanfor barnehagen.

Klokka 11.00 held Hildegunn Espe tale for dagen. Etter det vert det mat og aktivitetar, og det heile vert avrunda med premieutdeling.

tog2

Dersom vermeldinga held det dei lovar, kan du la paraplyen liggja att heime.

Send inn bilete frå dagen!!!!

sytten1

Send inn eitt eller fleire bilete frå nasjonaldagen her på Sekse, så skal me i redaksjonen leggja dei ut her på sida vår. Dersom det vert svært mange, må me kanskje plukka, men la ikkje det leggja nokon dempar på innsendinga.

SENBILETA TIL: johannes.sekse@gmail.com

 

 

 

Forfattar: Johannes H. Sekse

Oppvaksen på Børve og Sekse. Odda gymnas (-1969). Stord lærarskule (1969-1971) Notodden lærerskole (1971-1972), kokk i militæret 1972(-1973). Norsklina ved Stord lærarskule (1973-1974). Lærar ved Rimbareid skule, Fitjar (1974-1982), Hauso barne- og ungdomsskule, Ullensvang (1984-1987), Avisarbeid: Redaktør i "Hardanger" (1982-1984). Før det: Redaktør i Marsteinen i Austevoll (1977-1982), Frilansar i bladet Sunnhordland (1975-1982) og frå 1984 frilansar og frå 1987-2011 journalist i Hardanger Folkeblad. . Driv no gard med frukt og sau, og er engasjert i ulike lag og ymse aktivitetar. Mellom anna er eg redaktør i heimesida til IAG.