Eldrebølgje på Sekse

Torsdag 11. oktober invaderte dei godt vaksne frå heile  austsida av Ullensvang – «Grannatun» på Sekse.   Børve, Sekse, Espe eldrelag hadde invitert dei to andre laga – Lofthus pensjonistlag og Kinsarvik pesjonistlag til kulturell og koseleg samkome.

Hovudtrekkplasteret var Magne Velure (biletet), som fortalde om, og las frå boka «Kvardagsord» og andre tekstar frå bloggens hans «Jakobs bok».

 

 

Her ynskjer leiar, Jon Arne Meland velkomne til dei rundt 70-80 frammøtte. Han er flankert av gamaldansgruppa «Siste utveg», som slett ikkje lever opp til namnet sitt. Tvert imot. Frå venstre ser me Alf Hunnålvatn, Ottar Sekse, Harald Opedal, Sjur Oppedal og Egil Urheim.

Fleire av dei frammøtte nytta høvet til å krydra stunda med gode stubbar og helsingar.

Leif Harald Ystanes var ein av dei.

Leiar i Kinsarvik pensjonistlag, Kjell Husebø, ein annan.

Salen i ungdomshuset på Sekse, er ei vakker råme kring samlinga. Ikkje minst måleria og teikningane til Kari Vivelid.

Her ventar ein på maten. 

Det kribla i ein del danseføter når gladgutane frå Ringøy, Kinsarvik og Stronde sleppte seg laus.

Det vanka både mat, kaffi og kake. Og til slutt var det åresal.

 

Sensasjon over Sekse

 

Drosjen til Evald Jåstad på veg over ØvsaSekse. Filmen er god reklame både for bilen og området her me bur. Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe.
350 «hestar» og nokre sauer. Drosjen til Evald Jåstad på veg over ØvstaSekse. 
Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe.

Den heilt spesielle og eineståande drosjen vart reklamefilma då han broomma seg over Sekse i fjor haust. Filmen vart lansert sist veke, og er minst like god reklame for Hardanger som for Ford.

Tekst: Johannes H. SekseFoto: Falkeblikk AS/Ford of Europe.

«Bånn gass! Bånn gass! Bånn gass!» seier treåringen som sit fastspent i baksetet på veg til barnehagen. Det er ikkje alle som har ein far som eig ein så spesiell drosje.

Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe
Her har RS-drosjen passert Hovland. Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe

Etter at Ford of Europe oppdaga bilen på Facebook, tok dei kontakt og sende deretter eit filmteam for å laga reklamefilm. Mykje av filmen er teken i nærområdet vårt – mellom Hovland og Sandstå.

Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe
Her brommar han seg oppover mot Haugen. Hovland og Kvalnes i bakgrunnen. Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe.

I ein reportasje i Hardanger Folkeblad (som hjul-fylgde fototeamet ein dag i fjor haust) fortel eigaren av «Det blå’a lynet» – Evald Jåstad (37) – at han alltid har vore interessert i rallysport. Då han fann ut at dei også laga denne bilen med fem dørar og god plass, slo han til.

Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe
….før vegen flatar ut og går nedover att mot Sandstå. Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe

Bilen: Ein Ford Focus RS med 2,3 liters motor, akselerasjon frå 0 til 100 på 4,7 sek og 350 hk – slo han til.  Dermed var han og eigar av den aller fyrste RS-drosjen i verda. I dag finst det to til – ein i Grimstad og ein i Rotterdam.

Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe
Her brommar han nesten ikkje. Sauene bryr seg lite. Foto: Falkeblikk AS/Ford of Europe.

Evald har mange nøgde kundar, frå hans eigen treåring  via utanlandske ungdomar på ferie, til ei Oddadame på 95. Ho spør alltid etter RS-taxien når ho har handla.

Artikkelen i HF kan du lesa her: file:///C:/Users/Asus/Desktop/2018-01-29_Hardanger_Folkeblad_-_29-01-2018_print.pdf 

 

Honnør til vegvaktarane!

Vegvedlikehald. Svein Opedal.
Vegvedlikehald. Svein Opedal.

Vesle jolafta styrtregna det, så vatn fossa over alt. Då hadde dei ein stri tørn – mellom andre Frode Hamre og Svein Opedal – i anleggsområdet mellom Geithamren, Deildo og Djupevik.

I dag dreiv Svein og grusa vegen. Denne gongen har vegen vore betre enn på lenge. All honnør til dei!

No gler me oss til at Osten er sprengd ned og køyrd vekk – og for kvar meter med ny  eg som vert laga.

Framleis er deteit stykke att før anlegget er ferdig, men no kan det vel berre gå ein veg.

Stille og stemningsfullt

 

Fredag 29. desember var ein fin vinterdag. Her kjem nokre glimt mellom Deildo og Sekse. Det er jolefri i veganlegget og maskinene står. Det gjer dei til 1. januar klokka 23.30 om kvelden.

dd11

Nausto.  Opprinneleg Børvenausto – staden der nausta til børvingane låg, og som vart fjerna for å gje plass til fruktlageret – som i dag er bryggeri. Huset midt i biletet, var i si tid meieri. På Nausto var det og post, telegraf og butikk. Kan henda vert det starta ny butikk her om ikkje lenge.

dd3

Lofthusbygda, Kvednarauga/Frøynes sett frå Djupevik.  Til høgre ser me vegen som er laga ned til kaien der dei har skipa ut alle overskotsmassane.

 

dd2

«Osten» eller kvitosten (nett no), er snart berre smular. 

 

 

dd1

Som små edderkoppar. Nyttig reiskap i samband med fjellsikring.

dd4

Imponerande dimensjonar over maskinane som er i bruk i Deildo-prosjektet.

dd7

Litt av maskinparken.

dd10

Stille fjord innover mot Odda.

dd13

Sola viste seg såvidt over NedstaSekse (Edlings), på veg mot ljosare tider.

Ha eit godt nytt år i vente!!!

Strikkekafé på Sekse

Det vert strikkekafé på møterommet i barnehagen på Sekse

strikk ill

Tysdag 10. oktober kl. 18.00.

Tysdag 7. november kl. 18.00.

Strikkekafeen 5. desember vert i vetlaløo kl. 18.00. – Om det er nokon som treng skyss ta kontakt med Signe Lise Børve tlf 48213341, så skal me ordne plass.

Arr. Børve/sekse bygdekvinnelag

Skodda dempa ikkje på stemninga på Sekse

Skodda ville ikkje sleppa taket, men det dempa ikkje noko på stemninga då Seksekrinsen samlast til nasjonaldagsfeiring i føremiddag.

171

Eit sterkt veteranprega musikkorps spela etter at 17. mai-toget hadde gått i føremiddag. Musikklaget slit utan tvil me rekrutteringa, men med god hjelp av tidlegare krefter, klarte dei «berga» dagen på Sekse, før dei sette kursen mot Kinsarvik og deretter Lofthus.

Me får verkjeleg håpa at ein  lukkast med å byggja oppatt det mangeårige og godt meritterte korpset.

172

Hallvard Eriksen (biletet) leia festsamkoma inne i gymnastikksalen i det som no er barnehage på Sekse. Og som vanleg, spela Andreas Sekse til songane.

Hovudtalar i år, var Hildegunn Espe, som påstod at ho var like nervøs denne gongen, som då ho for sju år sidan sist hadde same oppgåva.

Ho trekte trådane frå den nasjonale storhendinga på Eidsvoll i 1814 til lokale utfordringar i 2017, som vart hovudfokus i talen.

174

Den kanskje største lokale storhendinga er bygging av ein ny storkommune, der ho sjølv også er aktiv medspelar.

Sidan sist har me mist skulen vår, som var ein svært viktig arena for oss. Ho valde derimot å fokusera på alt mangfaldet som er i krinsen framleis, og rekna opp eit utal med lag og organisasjonar.

I tillegg nemne ho all den lokale næringssatsing som har skjedd og skjer. Småbåthamn og bustdfelt er også i kjømda. Og kan henda me kan få att ein nærbutikk, ja så gar ein frisør i krinsen.

Utvikling lokalt er svært avhengig av samspelkulturen og at eldsjeler vert tekne vare på, vert oppdaga og får utfalda seg.

Talaren nemnde også Ragna Flotve frå Fylkesmannen sin bodskap under temaet «Levande bygder» – nemleg at flest mogeleg må engasjera seg.  Folk må tenkja kreativt og konstruktivt og ha tru på eigne krefter og ressursar.

Det er viktig i eit bygdesamfunn at me har mangfald, også når det gjeld å ha meiningar. Det skapar ofte den beste utviklinga. Det gjeld både i prosessen kring ny kommunstruktur og på andre felt.

I slike prosessar der me fleire gonger vil støya på faktorar som me kjem til å vera usamde i, er det desto meir viktig at me møter kvarandre med likeverd og respekt, sa ho, før ho avrunda med det kjende diktet til Bjørnstjerne Bjørnson – «Jeg velger meg april», der det mellom anna heiter at «dog fred er ei det beste, men at man noget vil».

173

Natursti er ein sikker «vinnar» under nasjonaldagsfeiringa på Sekse.

Etter talen, og fortent applaus, skifta den allsidige eldsjela til rolla som leiar i Il. Føyk og delte ut premiar til vinnarane av Liatraven 2016. Resultatet av den kjem truleg som eiga sak seinare.

Siste del av markeringa var det høve til å kjøpa mat og kaffi og å vera med på ei rekkje tevlingar for små og store. Og litt etterkvart trekte også skoddo seg oppetter liane.