Selde hytta – gav pengane til «Grannatun»  

 

«Ynskjet mitt er at pengane skal brukast til kjøkenet og taket på ungdomshuset», seier Odd Sveingjerd i dette intervjuet.

I fjor gav han over 600.000 kroner til «Grannatun». Han ynskjer ikkje nokon stor blest om det, men går likevel med på ein prat.

Odd Sveinsgjerd har alltid hatt eit nært fohold til "Grannatun" - i dobbel forstand- Foto.: Tale HausoOdd Sveinsgjerd har alltid hatt eit nært fohold til «Grannatun» – i dobbel forstand. Han har alltid hatt omsut for det, og så har han budd nærmast vegg-i-vegg med det, det aller meste av livet sitt.
Foto.: Tale Hauso

 Tekst: Johannes H. Sekse

 Odd Sveinsgjerd bur eit steinkast frå ungdomshuset «Grannatun». Her har han budd det meste av livet. Men det er fleire grunnar til at Odd alltid har vore knytt til ungdomshuset.

Hald fram med å lese «Selde hytta – gav pengane til «Grannatun»  »

Ny jolequiz er i emning

Det er snart jol, og med det inviterer «Grannatun» til jolequiz og alt det som følgjer med.

Ein av dei siste tilskipingane var Jolaquiz og pub. Brutto innkome var 24 000 som gav 9- 10 000 til huset Her er vinnarlaget. Frå venstre: Anna Gjerde Tysseboten, Kristin Meland, Åsne Kvalnes, Brita Gjerde, Bjørg Børve Dvergsdal og Egil Dvergsdal.
Jolalaquiz og pub i desember i fjor,  gav brutto innkome på 24 000 som gav nesten 10 000 til huset Her er vinnarlaget. Frå venstre: Anna Gjerde Tysseboten, Kristin Meland, Åsne Kvalnes, Brita Gjerde, Bjørg Børve Dvergsdal og Egil Dvergsdal.

Tredje joledag, eller 27. desember, inviterer styret i «Grannatun» til det som no har vorte ei årleg hending – nemleg  jolequiz.

Og på nytt vonar ein på like god oppslutnad som dei to føregåande åra. Dørane opnar klokka 20.00. Då har publikum ein time på seg til å koma i rett stemning, skipa lag og la praten gå.

Det vert sal av ymse snacks som kan sveljast ned med alt frå sider, øl, vin,  brus eller vatn. Det siste er gratis. Det andre ordnar du antan med kontantar – eller  Vipps – nr. 139467.

Aldersgrensa er 18 år. Føremålet, i tillegg til det sosiale, er å støtta huset økonomisk.

Marknad til inntekt for Grannatun

Grannatun skal ha sin årlege marknad like over nyttår for å få inntekter til det dugnadsbaserte grendahuset vårt.

På marknaden skal vi ha åresal og loddsal. Dette er ein lang tradisjon og ei av dei viktigaste samkomene i bygda. Dette er viktig for å ha nok inntekter til drift og vedlikehald av grendahuset og uteområdet.

Vi i marknadskomiteen 2018 har planlagt marknad sundag 14. januar 2018, men er då avhengig av å få inn gevinstar og gåver til åresal/loddsal frå krinsen.

Me håpar du vil vere med å støtte oss med gevinst, gåvekort eller eventuelt pengegåve? 

Om du ikkje veit kva du vil gje som gevinst, kan pengegåve vere ein god ide. Då kan du til dømes gje 100 kr, så kan komiteen samle inn og kjøpe ein større gevinst. Til dømes kan det bli nytta til å kjøpe eit gåvekort eller liknande.

Dykk kan til dømes overføre dette til Grannatun sin Vipps.  Vipps-nummeret er: 139467  og hugs å markere med «Til gevinst til marknaden».

Me vil kome rundt og ha gevinstinnsamling: tysdag 9.januar 2018

Alle bidrag er av interesse! 🙂

På førehand hjarteleg takk,

beste helsing marknadskomiteen
grannatun

Kransalaging i Grannatun

Onsdag 29.november klokka 18.00 samlast me i Grannatun og lagar oss fine dekorasjonar til advent.

Om du har noko fint vintergrønt i hagen, er det kjekt om du tar det med. Til dømes brakje, sypress, tuja, sibirkornell, mispel og eføy er supert å bruka.

Lurt å ta med: Greinsaks og hanskar! 

Fin adventskrans som snart skal lysa opp i ventetida.
Fin adventskrans frå tidlegare kransalaging.

Bjørg B. Dvergsdal tek med seg mykje fint frå butikken som, som me kan supplera med.  Håpe mange vil koma og vera med oss.

Me kosar oss med jolebakst og gløgg/kaffi/te.

PS: Kvar enkelt betalar Bjørg for dei tinga dei brukar til sin dekorasjon. 

Arr: Børve og Sekse Bygdekvinnelag

Bjørg Børve Dvergsdal inspirerte og motiverte. Alle foto: Edel Karin E. Alpen
Bjørg Børve Dvergsdal inspirere og motivere. Alle foto: Edel Karin E. Alpen

Leirskifte og pengedryss i «Grannatun»

Jorunn Sekse sa frå seg attval medan Arvid Ystanes takka ja til å overta rorpinnen i styret i «Grannatun». Ein privatperson har gjeve godt over 600 000 kroner til huset!

Leiarskifte i Grannatun. Jorunn Sekse og Arvid Ystanes. Fotvo: Johannes H. Sekse.
Leiarskifte i Grannatun. Jorunn Sekse og Arvid Ystanes. Foto: Johannes H. Sekse.

Av Johannes H. Sekse

På grunn av prosjektet med kjøkenvøla, har styret hatt langt fleire møte (12) enn vanleg, i 2016. Men så er også kjøkenet ferdigstilt og alt teke i bruk. Det har vore ein svært god dugnadsinnsats, og  styret takka både alle som har vore med og ytt noko, og spesielt Røynstrand Entreprenør AS, B. Mikkelsen og Geir Sekse.

I salen oppe er det kome to varmepumper og lydutstyr. Det har også vore gitt ei rekkje pengegåver både av private og verksemder.  Mellom dei største er Sparebankstiftinga Hardanger (350 000 kr), Fylkeskommunen (250 000 kr) og Gjensidigestiftelsen (85 000 kr – i 2017).

Størst av alt var ei pengegåve på godt over 600 000 kroner frå ein privatperson. Eit imponerande bidrag.

Ein ekstra kjærkomen bonus var momskompensasjon frå lotteritilsynet på 103 000 kroner.

Kinsarvik nett har installert og spandert gratis breiband. Laget var ved årsskiftet god for 674.622 kroner. Årsmøtet fastsette nye utleigeprisar. «Grannatun» leiger også ut bord og plaststolar

Styret 2016 har vore:

Formann: Jorunn Sekse
Skrivar: Kari Herstad
Kasserar: Dagfinn Børve
Styremedlem: Marie Synnøve Børve og Gisle Røynstrand

Nytt styre i  2017/18:
Formann: Arvid Ystanes
Nestleiar: Marie Synnøve Børve
Skrivar: Kari Herstad
Kasserar: Thomas Lund Midtun
Styremedlem: Jon Sekse

Skjemt og alvor i eldrelaget

Neste torsdag, den 6. april, kjem røldølen Oddbjørn Lynghammar til Sekse for å dela skjemt og alvor med dei frammøtte.

Oddbjørn Lynghammar kan laga godt pinnakjøt. Men han har også ordet i si makt, antan det er alvor eller skjemt. (Privat foto).
Oddbjørn Lynghammar kan laga godt pinnakjøt. Men han har også ordet i si makt, antan det er alvor eller skjemt. (Privat foto).

Lynghammar er månadsgjesten til Børve, Sekse og Espe eldrelag som har møte i «Grannatun». I tillegg til gjesten, vil det vanka både mat og kaffi og åresal. Laget er og invitert til eit møte i Kinsarvik eldrelag den 20. april. Det vert høve til påmelding under møtet neste torsdag. Møtet startr som vanleg klokka 16.00.

Godt nytt for Grannatun

Jorunn Sekse tek mot sjekk på 85.000 kroner frå Marie Opheim/Gjensidigetiftelsen.
Dette er heilt sikkert noko som vert nemnt i årsmeldinga: Jorunn Sekse tek mot sjekk på 85.000 kroner frå Marie Opheim/Gjensidigetiftelsen.

Styret i Grannatun kallar inn til årsmøte tysdag 21. mars 2017 – klokka 19.00. Dei lovar å koma med godt nytt! Og håpar på godt frammøte!

Her er saklista:

 • Godkjenning av innkalling
 • Val av skrivar/ møteleiar
 • Utlån av stolar/ bord/ dekketøy
 • Årsmelding
 • Rekneskap
 • Gåver / søknader
 • Disponering av gåve til Grannatun.
 • Oppsummering kjøkken / dugnad
 • Val
 • Plan for drift av huset
 • Nøklar, oversikt
 • Vaktkurs for å arrangere festar i Grannatun
 • Ymse

Enkel servering!

 

Grannaveitla og nytt kjøken

grannatunLaurdag er det både Grannaveitla og innviing av flunkande nytt kjøken i Grannatun. Eit kjempearbeid er på nytt lagt ned.

Av Johannes H. Sekse

Redaktøren startar denne artikkelen med å seia seg lei for at han heller ikkje i år kan møta på Grannaveitlo.

Sidan den i år også skal kombinera festen med innviing av det nye kjøkenet, vil eg med dette bidra med noko. Nemleg nokre historiske glimt gjennom soga til det vel 83 år gamle, staselege huset vårt. Hald fram med å lese «Grannaveitla og nytt kjøken»