Marknad til inntekt for Grannatun

Grannatun skal ha sin årlege marknad like over nyttår for å få inntekter til det dugnadsbaserte grendahuset vårt.

På marknaden skal vi ha åresal og loddsal. Dette er ein lang tradisjon og ei av dei viktigaste samkomene i bygda. Dette er viktig for å ha nok inntekter til drift og vedlikehald av grendahuset og uteområdet.

Vi i marknadskomiteen 2018 har planlagt marknad sundag 14. januar 2018, men er då avhengig av å få inn gevinstar og gåver til åresal/loddsal frå krinsen.

Me håpar du vil vere med å støtte oss med gevinst, gåvekort eller eventuelt pengegåve? 

Om du ikkje veit kva du vil gje som gevinst, kan pengegåve vere ein god ide. Då kan du til dømes gje 100 kr, så kan komiteen samle inn og kjøpe ein større gevinst. Til dømes kan det bli nytta til å kjøpe eit gåvekort eller liknande.

Dykk kan til dømes overføre dette til Grannatun sin Vipps.  Vipps-nummeret er: 139467  og hugs å markere med «Til gevinst til marknaden».

Me vil kome rundt og ha gevinstinnsamling: tysdag 9.januar 2018

Alle bidrag er av interesse! 🙂

På førehand hjarteleg takk,

beste helsing marknadskomiteen
grannatun

Kransalaging i Grannatun

Onsdag 29.november klokka 18.00 samlast me i Grannatun og lagar oss fine dekorasjonar til advent.

Om du har noko fint vintergrønt i hagen, er det kjekt om du tar det med. Til dømes brakje, sypress, tuja, sibirkornell, mispel og eføy er supert å bruka.

Lurt å ta med: Greinsaks og hanskar! 

Fin adventskrans som snart skal lysa opp i ventetida.
Fin adventskrans frå tidlegare kransalaging.

Bjørg B. Dvergsdal tek med seg mykje fint frå butikken som, som me kan supplera med.  Håpe mange vil koma og vera med oss.

Me kosar oss med jolebakst og gløgg/kaffi/te.

PS: Kvar enkelt betalar Bjørg for dei tinga dei brukar til sin dekorasjon. 

Arr: Børve og Sekse Bygdekvinnelag

Bjørg Børve Dvergsdal inspirerte og motiverte. Alle foto: Edel Karin E. Alpen
Bjørg Børve Dvergsdal inspirere og motivere. Alle foto: Edel Karin E. Alpen

Leirskifte og pengedryss i «Grannatun»

Jorunn Sekse sa frå seg attval medan Arvid Ystanes takka ja til å overta rorpinnen i styret i «Grannatun». Ein privatperson har gjeve godt over 600 000 kroner til huset!

Leiarskifte i Grannatun. Jorunn Sekse og Arvid Ystanes. Fotvo: Johannes H. Sekse.
Leiarskifte i Grannatun. Jorunn Sekse og Arvid Ystanes. Foto: Johannes H. Sekse.

Av Johannes H. Sekse

På grunn av prosjektet med kjøkenvøla, har styret hatt langt fleire møte (12) enn vanleg, i 2016. Men så er også kjøkenet ferdigstilt og alt teke i bruk. Det har vore ein svært god dugnadsinnsats, og  styret takka både alle som har vore med og ytt noko, og spesielt Røynstrand Entreprenør AS, B. Mikkelsen og Geir Sekse.

I salen oppe er det kome to varmepumper og lydutstyr. Det har også vore gitt ei rekkje pengegåver både av private og verksemder.  Mellom dei største er Sparebankstiftinga Hardanger (350 000 kr), Fylkeskommunen (250 000 kr) og Gjensidigestiftelsen (85 000 kr – i 2017).

Størst av alt var ei pengegåve på godt over 600 000 kroner frå ein privatperson. Eit imponerande bidrag.

Ein ekstra kjærkomen bonus var momskompensasjon frå lotteritilsynet på 103 000 kroner.

Kinsarvik nett har installert og spandert gratis breiband. Laget var ved årsskiftet god for 674.622 kroner. Årsmøtet fastsette nye utleigeprisar. «Grannatun» leiger også ut bord og plaststolar

Styret 2016 har vore:

Formann: Jorunn Sekse
Skrivar: Kari Herstad
Kasserar: Dagfinn Børve
Styremedlem: Marie Synnøve Børve og Gisle Røynstrand

Nytt styre i  2017/18:
Formann: Arvid Ystanes
Nestleiar: Marie Synnøve Børve
Skrivar: Kari Herstad
Kasserar: Thomas Lund Midtun
Styremedlem: Jon Sekse

Skjemt og alvor i eldrelaget

Neste torsdag, den 6. april, kjem røldølen Oddbjørn Lynghammar til Sekse for å dela skjemt og alvor med dei frammøtte.

Oddbjørn Lynghammar kan laga godt pinnakjøt. Men han har også ordet i si makt, antan det er alvor eller skjemt. (Privat foto).
Oddbjørn Lynghammar kan laga godt pinnakjøt. Men han har også ordet i si makt, antan det er alvor eller skjemt. (Privat foto).

Lynghammar er månadsgjesten til Børve, Sekse og Espe eldrelag som har møte i «Grannatun». I tillegg til gjesten, vil det vanka både mat og kaffi og åresal. Laget er og invitert til eit møte i Kinsarvik eldrelag den 20. april. Det vert høve til påmelding under møtet neste torsdag. Møtet startr som vanleg klokka 16.00.

Godt nytt for Grannatun

Jorunn Sekse tek mot sjekk på 85.000 kroner frå Marie Opheim/Gjensidigetiftelsen.
Dette er heilt sikkert noko som vert nemnt i årsmeldinga: Jorunn Sekse tek mot sjekk på 85.000 kroner frå Marie Opheim/Gjensidigetiftelsen.

Styret i Grannatun kallar inn til årsmøte tysdag 21. mars 2017 – klokka 19.00. Dei lovar å koma med godt nytt! Og håpar på godt frammøte!

Her er saklista:

 • Godkjenning av innkalling
 • Val av skrivar/ møteleiar
 • Utlån av stolar/ bord/ dekketøy
 • Årsmelding
 • Rekneskap
 • Gåver / søknader
 • Disponering av gåve til Grannatun.
 • Oppsummering kjøkken / dugnad
 • Val
 • Plan for drift av huset
 • Nøklar, oversikt
 • Vaktkurs for å arrangere festar i Grannatun
 • Ymse

Enkel servering!

 

Grannaveitla og nytt kjøken

grannatunLaurdag er det både Grannaveitla og innviing av flunkande nytt kjøken i Grannatun. Eit kjempearbeid er på nytt lagt ned.

Av Johannes H. Sekse

Redaktøren startar denne artikkelen med å seia seg lei for at han heller ikkje i år kan møta på Grannaveitlo.

Sidan den i år også skal kombinera festen med innviing av det nye kjøkenet, vil eg med dette bidra med noko. Nemleg nokre historiske glimt gjennom soga til det vel 83 år gamle, staselege huset vårt. Hald fram med å lese «Grannaveitla og nytt kjøken»

Godt humør i eldrelaget

Godt humør rndt bordet. Her er plass til fleire.
Godt humør rundt bordet. Her er plass til fleire.

Ein gong i månaden møtest dei. Medlemmene i Børve, Sekse og Espe eldrelag. I ettermiddag er det årsmøte.

Av Johannes H. Sekse

Føremålet til Børve, Sekse og Espe eldrelag er å skipa til trivelege samvær for dei som bur i og/eller er knytt til det som var Sekse skulekrins. På ymse måtar skal dei fremja medlemmene sine sosiale og kulturelle interesser. Hald fram med å lese «Godt humør i eldrelaget»